038 36 36 597 ledgetit@gmail.com

Wat is de EIA?

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst.

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.

Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als ‘bedrijfsmiddelen’ op de Energielijst 2019.

Voorwaarden

Als u de EIA wilt aanvragen moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat uw energiezuinige investering als ‘bedrijfsmiddel’ op de Energielijst staat.

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende  voorwaarden:

 • U bent geen particulier.
 • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.
 • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd).
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die hieraan wettelijk worden gesteld, samengevat in de Energielijst,
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen 3 maanden na opdracht tot levering).
 • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 121 miljoen (2019).
Meer informatie:

Welke subsidies op verlichting zijn er? (2019)

 

LED-verlichtingssysteem (210506)

De omschrijving van code 210506 is aangepast. Volgens deze code komen alleen LED-armaturen, anders dan LED-buizen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W en een powerfactor van ten minste 0,90 nog in aanmerking voor EIA. Het gaat hierbij om LED-armaturen waar de LED-chip of LED-module volledig geïntegreerd is in de armatuur.
Let op: Voor code 210506 is sprake van een maximum bedrag dat in aanmerking komt voor EIA. Dit bedrag bedraagt € 25 per 1.000 lumen (door de LED-armatuur gegenereerde lichtstroom). Meldt u een investering onder code 210506 dan moet u het investeringsbedrag berekenen op basis van de totale lichtstroom (lumen) van alle armaturen die aan de hiervoor genoemde eisen voldoen.

Meldingscalculator

Om u te helpen bij het berekenen van het aantal lumen en daarbij het juiste meldingsbedrag te bepalen is er een meldingscalculator beschikbaar gesteld. Hierin kunt u aan de hand van de specifieke gegevens van uw armaturen berekenen wat het aantal lumen is dat ingevuld kan worden in het e-loket formulier.
Het e-loket formulier berekent dan zelf het bedrag dat in aanmerking zou kunnen komen voor Energie investeringsaftrek.
Hieronder een aantal voorbeelden hoe u de lumen kan berekenen.

 1. Voorbeeld: U investeert in 100 LED-armaturen met een lichtstroom van 5.000 lumen per LED-armatuur en 42 W (119 lm/W). De werkelijke investeringskosten (het bedrag dat u betaald) bedragen € 18.900,00. Het aantal lumen berekend u als volgt: 100 armaturen x 5.000 lumen = 500.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het maximum bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (500.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 12.500,00. Dit bedrag is weliswaar lager dan de werkelijke investeringskosten maar zijn wel de kosten die u voor EIA kunt melden.
 2. Voorbeeld: U investeert in 100 LED-spots met een lichtstroom van 2.700 lumen en 25 W (108 lm/W). De werkelijke investeringskosten (het bedrag dat u betaald) bedragen € 4.500,00. Het aantal lumen bedraagt: 100 armaturen x 2.600 lumen = 270.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het maximum bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (270.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 6.750. Uw investeringsbedrag is lager dan het door u berekende bedrag, uw investeringsbedrag kunt u volledig voor EIA melden.
 3. Voorbeeld met meerdere armatuursoorten: U investeert in het volgende: 100 LED-armaturen type A met een lichtstroom van 5.000 lumen en 42 W en in 50 LED-armaturen type B met een lichtstroom van 6.000 lumen en 50 W. U investeert in type A € 15.000 en in type B € 6.000. Omdat er een maximum bedrag geldt per armatuursoort, moet per armatuursoort berekend worden wat het bedrag is dat voor EIA in aanmerking komt. Voor LED-armatuur type A is het maximum bedrag (500.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 12.500. Voor LED-armatuur type B is het maximum bedrag (300.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 7.500. Het bedrag dat voor type A in aanmerking komt is € 12.500 (uw investering hierin is hoger als het berekend bedrag waardoor het berekend bedrag in aanmerking komt). Het bedrag dat voor type B in aanmerking komt is € 6.000 (uw investering is lager dan het berekend bedrag waardoor deze investering volledig gemeld kan worden). Het bedrag dat u kan melden voor EIA is hierdoor: € 12.500 + € 6.000 = € 18.500. Bij uw aanvraag vult u dan in bij totale lumen: € 18.500/€25 x 1.000 lumen = 740.000 lumen.

Toelichting:
Een externe sensor kan mogelijk in aanmerking komen onder code 210502.

Metingen LED-verlichtingssysteem (210506)

De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM-79-08, NEN-EN IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Metingen op grond van LM-79-08, NEN-EN IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen. De powerfactor van het verlichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen.

Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 25 per 1.000 lumen door de armatuur gegenereerde lichtstroom.

Besparingssysteem voor verlichting (210502)

Een investering in bijvoorbeeld aanwezigheidsdetectie kan alleen nog onder code 210502 worden gemeld in plaats van code 210506 en/of 210509. Voor code 210502 is namelijk sprake van een aftopping van € 150 per sensor. U dient de investering in licht regelapparatuur daarom onder deze code te melden. In verband met het aftoppingsbedrag is het ook aantrekkelijker om investeringen in licht regelapparatuur apart te melden onder code 210502.

LED-buis systeem (210509)

LED-buizen kunt u melden onder de code 210509 ‘LED-buis systeem’.

Alleen LED-buizen met een specifieke lichtstroom van ten minste 130 lm/W die zijn voorzien van een externe driver, komen voor EIA in aanmerking.
Het gaat om een systeem van een LED-buis gekoppeld aan een losse (externe) driver. De powerfactor van het systeem bedraagt ten minste 0,90.
Let op: Voor code 210509 is sprake van een maximum bedrag dat in aanmerking komt voor EIA. Dit bedrag bedraagt maximaal € 20 per LED-buis.
Voorbeeld: Stel u investeert in 200 LED-buizen met externe driver. Het bedrag dat u maximaal voor EIA mag melden is dan: € 20 * 200 = € 4.000. Als de investeringskosten lager uitvallen, bijvoorbeeld € 2.700 dan meldt u laatstgenoemd investeringsbedrag.

Een systeem van een nieuwe LED-buis met nieuwe externe voeding is de meest efficiënte methode wanneer het gaat om vervanging van fluorescentie buislampen (TL). Bij het zogenaamde retrofitten wordt vaak het bestaande voorschakelapparaat overbrugd en blijft het onnodig vermogen opnemen. Investeringen die alleen betrekking hebben op het uitwisselen van conventionele TL buizen door LED-buizen, het zogenaamde retrofitten, komen niet in aanmerking voor EIA. Bij deze manier van vervanging is geen sprake van LED-buizen met een externe driver.

Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 20 per LED-buis (2019)

Toelichting:
Een externe sensor kan mogelijk in aanmerking komen onder code 210502.