038 36 36 597 ledgetit@gmail.com

Wat is de EIA?

EIA 2020

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid bedrijven ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.

Met EIA kunt u 45% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
De EIA geldt voor tal van energiebesparende maatregelen zoals HR-glas, warmtepompen, zonnecollectoren etc. maar ook voor LED verlichting en de installatiewerkzaamheden daarvoor.

De voorwaarden zijn opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en staan vermeld in de zogenaamde Energielijst. Deze kunt u vinden op : www.rvo.nl/eia

 

Voorwaarden

Met betrekking tot LED verlichting zijn de volgende categorieën beschreven :
code 210502 – Besparingssysteem voor verlichting (bewegingssensoren, daglichtregelingen, dimsystemen)
code 210506 – LED verlichtingssysteem (LED armaturen anders dan LED buizen)
code 210508 – LED belichtingssysteem (podium- of theaterverlichting)
code 210509 – LED buis systeem

rekenvoorbeelden :
A. De fiscale winst over 2019 is € 100.000,- (vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot € 200.000,-)
Investering in LED is € 20.000,-
EIA bedraagt 45% van € 20.000,- is € 9.000,-
De fiscale winst wordt € 100.000,- minus € 9.000,- = € 91.000,-
De vennootschapsbelasting wordt 20% x € 91.000,- is € 18.200,- (zonder EIA € 20.000,-)
Het fiscale voordeel is € 1.800,- ofwel 9% van de investeringskosten.

B. De fiscale winst over 2019 is € 250.000,- (vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot € 200.000,- daarboven 25%)
Investering in LED is € 75.000,-
EIA bedraagt 45% van € 75.000,- is € 33.750,-
De fiscale winst wordt € 250.000,- minus € 33.750,- = € 216.250,-
De vennootschapsbelasting wordt € 44.062,- (20% x € 200.000,- plus 25% x € 16.250,-). Zonder EIA zou dit € 52.500,- zijn.
Het fiscale voordeel is € 8.438,- ofwel 11,25% van de investeringskosten.

 

Voorbeeld:

U investeert in 200 LED-buizen met externe driver. Het bedrag dat u maximaal voor EIA mag melden is dan :

€ 20,- x 200 = € 4.000,- .

 

Als de investeringskosten lager uitvallen, bijvoorbeeld € 2.700,- dan meldt u laatstgenoemd investeringsbedrag.

U kunt via de EIA 54,5% van de investeringskosten van

€ 4.000,- = € 2.180,-   aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming.

 

LET OP : het minimaal te investeren bedrag om in aanmerking te komen voor EIA bedraagt  € 2.500,- .

Montagekosten mogen ook opgevoerd worden als investering.

LED-verlichtingssysteem (210506)

Bestemd voor:
verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen,

en bestaande uit:
a. LED-spots of LED-downlighters , met een specifieke lichtstroom van ten minste 110 lm/W
b. LED-armatuur anders dan met LED-buizen en LED-spots of LED-downlighters, met een specifieke lichtstroom van ten minste 125 lm/W.

De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM-79-08, NEN-EN IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Metingen op grond van LM-79-08, NEN-EN IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen. De powerfactor van het verlichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen.

Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 25 per 1.000 lumen door de armatuur gegenereerde lichtstroom.

Toelichting:
Theater-spotverlichting kan onder code 210508 gemeld worden.
Een daglicht- en/of bewegingssensor kan mogelijk in aanmerking komen onder code 210502, indien de kosten van deze sensor per stuk gespecificeerd kan worden.

Metingen LED-verlichtingssysteem (210506)

De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM-79-08, NEN-EN IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Metingen op grond van LM-79-08, NEN-EN IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen. De powerfactor van het verlichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen.

Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 25 per 1.000 lumen door de armatuur gegenereerde lichtstroom.

Besparingssysteem voor verlichting (210502)

Bestaande uit : licht- of bewegingssensoren, schakel- of regeleenheid, (eventueel) dimregeling.
Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 150 per sensor.
Bestemd voor : het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie.

LED-buis systeem (210509)

Voor LED buizen (code 210509) is sinds de 2017 versie van de Energielijst een nieuwe regel van kracht. Uitsluitend LED buizen met een externe driver komen nog in aanmerking voor EIA.

 

Infraroodpanelen (270103)

Bestemd voor:
het verwarmen van werkplekken in ruimtes met een gemiddelde hoogte groter dan 4 meter,
en bestaande uit:
infraroodpanelen, (eventueel) aanwezigheidssensor.