038 36 36 597 ledgetit@gmail.com

Wat is de EIA?

EIA 2021

Voor 2021 is er een nieuwe Energielijst ( Milieu- en Energielijst 2021 | RVO.nl | Rijksdienst ), een aantal veranderingen zijn samengevat: Energielijst 2021 gepubliceerd, met nieuwe maatregelen voor klimaat- en energietransitie – Nieuws (vindsubsidies.nl)

De voorwaarden zijn opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en staan vermeld in de zogenaamde Energielijst. Deze kunt u vinden op : www.rvo.nl/eia

Dit heeft invloed op de subsidiemogelijkheden, voor ledverlichting zijn de eisen namelijk aangescherpt en wordt de subsidie ook anders berekend. In 2020 kwam ledverlichting in aanmerking voor een subsidie wanneer deze voldeed aan een bepaalde lumen/Watt verhouding, per 2021 is die eis komen te vervallen en moet ledverlichting voldoen aan de levensduurcriteria L90B50 om in aanmerking te komen voor een EIA-subsidie. Ook de code voor een LED-buis systeem is volledig komen te vervallen.

 

LED-verlichtingssysteem [W] | RVO.nl | Rijksdienst

LED-belichtingssysteem voor podium- of theaterbelichting [W] | RVO.nl | Rijksdienst

Belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen [W] | RVO.nl | Rijksdienst

Besparingssysteem voor verlichting [W] | RVO.nl | Rijksdienst

UV-A LED drooginstallatie | RVO.nl | Rijksdienst

Infraroodpanelen [W] | RVO.nl | Rijksdienst

 

 

LET OP : het minimaal te investeren bedrag om in aanmerking te komen voor EIA bedraagt  € 2.500,- .

Montagekosten mogen ook opgevoerd worden als investering.

 

BRON:

www.vindsubsidies.nl